Cztery pory roku flamenco

Poranny koncert dla dzieci w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Koncert dla dzieci młodszych (3-6 lat)
Contratiempo
Karolina Łucznik – taniec
Dominika Kupniewska – taniec
Mateo el Gallito – taniec, śpiew, fortepian
Jarosław Czajczyński – gitara
Filip Swinarski – gitara
Malina Sarnowska – prowadzenie koncertu

Niedziela
17 kwietnia 2016 godz. 11.00 i 14.00