Filharmonia Świętokrzyska 2015

fot. Marta Czajczyńska