Odkrywcy muzyki

Filharmonia Łódzka

25 marca 2023, 12.30

Jarosław Czajczyński – gitara, śpiew
Filip Swinarski – gitara
Michał Izydorczyk – gitara
Mateo Gallito – cajon i śpiew
Karolina Łucznik – kastaniety i taniec